• Witaj wśród KFG

  Witaj wśród KFG

  Przeznaczenie i pochodzenie środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny.

 • Główny Rynek GPW

  Główny Rynek GPW

  Przewaga Giełdy Papierów Wartościowych nad innymi formami inwestycji polega na tym, że istnieje możliwość osiągania wysokich zysków.

 • Witaj wśród KFG

  Witaj wśród KFG

  Przeznaczenie i pochodzenie środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny.

 • Główny Rynek GPW

  Główny Rynek GPW

  Przewaga Giełdy Papierów Wartościowych nad innymi formami inwestycji polega na tym, że istnieje możliwość osiągania wysokich zysków.Obowiązki i uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego

Obowiązujące przepisy ustawy o kredycie konsumenckim wprowadziły dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców udzielających pożyczek pieniężnych (instytucje pożyczkowe) lub świadczących usługi pośrednictwa w zakresie umów o kredyt konsumencki (pośrednicy kredytowi).

Przepisy ustawy nie przewidują sprawowania przez KNF nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi i pośrednikami kredytowymi.

Szczegółowe informacje zawarte są w komunikacie UKNF w sprawie obowiązków i uprawnień KNF.

Akcje

Akcje giełdowe to papiery wartościowe, które łączą w sobie gwarantujące prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym.

Obligacje

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi sprzedawanymi przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa.

Tokenizacja

Tokenizacja jest wykorzystywana w biznesie i pozwala na zminimalizowanie niezbędnych do wykonania formalności.

Crowdfunding

Finansowanie społecznościowe daje inicjatorom przedsięwzięć możliwość pozyskiwania środków na ich realizację.