• Witaj wśród KFG S.A.

  Witaj wśród KFG S.A.

  Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Numer wpisu do rejestru KNF RIP000484, NIP 8133819335.
 • Główny Rynek GPW

  Główny Rynek GPW

  Przewaga giełdy nad innymi formami inwestycji polega na tym, że istnieje możliwość osiągania wysokich zysków.

 • Witaj wśród KFG S.A.

  Witaj wśród KFG S.A.

  Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Numer wpisu do rejestru KNF RIP000484.

 • Główny Rynek GPW

  Główny Rynek GPW

  Przewaga giełdy nad innymi formami inwestycji polega na tym, że istnieje możliwość osiągania wysokich zysków.Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Nowy system gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw realizowany przez BGK za pomocą utworzonego Krajowego Funduszu Gwarancyjnego – Art. 34g. [Przeznaczenie i pochodzenie środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego] W Banku Gospodarstwa Krajowego działa Krajowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej “Funduszem”.

Firmy będą mogły otrzymywać dzięki temu gwarancje i poręczenia na ok. 9 mld zł rocznie. Drogą do tego celu ma być utworzenie Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG) w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Akcje

Krajowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia stałe finansowanie polskim firmom m.in. poprzez emisję papierów wartościowych.

Obligacje

Obligacje Społeczne to innowacyjny instrument finansowy. Emisja pozwala na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych.

Tokenizacja

Tokenizacja jest wykorzystywana w biznesie i pozwala na zminimalizowanie niezbędnych do wykonania formalności.

Crowdfunding

Finansowanie społecznościowe daje inicjatorom przedsięwzięć możliwość pozyskiwania środków na ich realizację.